Infolinia
sprzedażowa

+48 22 561 71 81

Centrum
obsługi kierowców

+48 71 3 777 555

Carefleet
Assistance 24h

+48 22 543 66 66

Autoryzacje napraw
w warsztatach

+48 71 3 750 750

Monitoring GPS

Usługa GPS Ochrona:

Usługa monitoringu ochronnego polega na odbieraniu sygnałów alarmowych i informacyjnych (ostrzegawczych) pochodzących z systemu monitorowania oraz podejmowaniu interwencji na sygnały alarmowe:

1. Zgłoszenia kradzieży – pierwszą czynnością jest identyfikacja użytkownika w systemie, podejmowana jest procedura odzyskania pojazdu polegająca na: zablokowaniu rozruchu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w UE, skierowanie grupy interwencyjnej na miejsce zdarzenia, powiadomienie policji, powiadomienie właściciela pojazdu.

2. Zgłoszenia czasowego blokowania pojazdu na czas określony we skazanej przez klienta lokalizacji (w przypadku wyjazdów służbowych, urlopów). Pojazd ma zablokowany rozruch, monitoring obejmuje również podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia zmiany jego lokalizacji). Usługa aktywna do momentu odwołania jej prze klienta.

3. Odbieranie i weryfikowanie alarmów z pojazdu spowodowane: brakiem autoryzacji użytkownika, aktywowanie alarmu antykradzieżowego fabrycznego lub innego atestowanego urządzenia podłączonego do linii alarmowych GPS. Po weryfikacji zdarzenia przez użytkownika pojazdu i na jego zlecenie podejmowana jest interwencja zgodnie z procedurą odzyskania pojazdu (blokada rozruchu, wysłanie grupy interwencyjnej, powiadomienie policji, powiadomienie właściciela pojazdu).

4. Zgłoszenia alarmowe - użytkownik może poprzez Centrum Monitoringu poprosić o pomoc i wezwać grupę interwencyjną w przypadku poczucia zagrożenia osób i mienia, napadu, innych zdarzeń losowych.


Zarządzanie oparte na faktach - Telemetria:

Jest to system zdalnego zbierania danych z urządzeń mechanicznych i/lub elektronicznych, służący późniejszej ich analizie. Dane operacyjne i kontrolingowe dostarczane przez urządzenia telemetryczne bezpośrednio wpływają na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wzrost bezpieczeństwa, redukcję kosztów floty, wzrost przychodów, poprawę efektywności zarządzania zasobami i logistyką.

 

Podstawowe funkcjonalności systemu:

1. Mapa i moduły z nią związane
a. Historia Tras
b. Pozycja Bieżąca
2. Planowanie
a. Plan najmu pojazdów
3. Raporty i moduły z nimi związane
a. Czas pracy

b. Jazdy prywatne i służbowe

c. Przebieg oraz zużycie pojazdów
4. Paliwo i zużycie
5. Administracja

 

Każdy klient, który pracuje na systemie ma zapewnione szkolenie z korzystania z portalu, w którym dostępne są powyższe funkcjonalności.