logo-carefleet-2017

Zapytanie Ofertowe

Zapraszamy do wypełnienia formularza zapytania ofertowego.

Po uzupełnieniu formularza w ciągu 24 godzin skontaktuje się z Państwem specjalista Carefleet  i przedstawi optymalne rozwiązanie finansowania floty. 

Państwa Plany

Stan Państwa obecnej floty

Państwa dane kontaktowe

Inne

  1. Przyjmuję do wiadomości, że:

    1. administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.), pozyskanych w związku przygotowaniem oferty, jest Carefleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-605) Plac Orląt Lwowskich 1, który będzie je przetwarzał w celu doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy,

    2. zostałem poinformowany o dobrowolności przekazywania danych osobowych,

    3. przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, dowiedz się więcej.